Firma Galenus powstała w roku 1982 jako Farmaceutyczno – Chemiczna Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Elektoralnej. Od roku 2000 firma mieści się w Warszawie przy ulicy Hutniczej na Targówku Przemysłowym.

Pierwsze kroki działalności.

Od samego początku podstawową produkcją firmy były leki. Jako pierwsze pojawiły się na rynku krople do nosa, tabletki nasenne i przeciwbólowe. Krople do nosa- Sulfarinol stały się wiodącym preparatem na rynku farmaceutycznym . Jest to preparat wysoce ceniony przez pacjentów, szeroko rozpowszechniony oraz kilkakrotnie nagradzany, co świadczy o jego skuteczności.

Rozwój i bezpieczeństwo.

W roku 1997 firma Galenus uzyskała koncesję na wytwarzanie płynnych i stałych form leków. Dynamiczny rozwój wymagał nowoczesnych udoskonaleń technicznych oraz warunków przestrzennych. Członkowie Spółdzielni podjęli więc trud budowy – częściowo z własnych środków – nowoczesnego zakładu, który spełniał by standardy nowoczesnej produkcji leków, wymogi dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy oraz zapewniał stały rozwój firmy.

Zaprojektowano więc nowy budynek przy ulicy Hutniczej i to właśnie tam, w roku 2000 została przeniesiona produkcja. Czterokondygnacyjny, nowocześnie rozwiązany i w pełni wyposażony budynek spełnia wysokie standardy klasyfikowanych pomieszczeń produkcyjnych. Zezwolenie jakie otrzymał na produkcję płynnych i stałych postaci leków oraz certyfikat GMP jednoznacznie klasyfikuje go w grupie producentów wyróżniających się nie tylko wysoką jakością swoich produktów ale i dbałością o warunki pracy załogi i środowisko naturalne. W ramach metodyki i badań analitycznych zakład wyposażony jest w nowoczesne Laboratorium Kontroli Jakości. 

Patronat.

Od początku istnienia firmy, naszym patronem jest Galen – od jego nazwiska pochodzi nazwa firmy „Galenus”. Kim był Claudius Galen zwany „ojcem farmacji”? To drugi po Hipokratesie, największy lekarz starożytności, reformator i kodyfikator medycyny starożytnego świata. Nauki Galena w krajach Zachodu i Wschodu panowały przez ponad 15 stuleci, do połowy XVIII wieku. Ze skarbnicy zawartej w dziełach Galena czerpał cały świat.

Galen urodził się w Pergamonie (obecnie Turcja) w 129 r. n.e., zmarł w 201 r. Był lekarzem przybocznym Marka Aureliusza, po jego śmierci imperatora Kommodusa. Galen jest autorem ok. 400 traktatów. Większość z nich to dzieła obszerne, obejmujące nie tylko medycynę ale i filozofię, geografię, matematykę, gramatykę i retorykę. Zachowało się z tego ogromnego dorobku 117 prac, głównie medycznych. Cały swój system medyczny zawarł Galen w dziele „Methodus medendi”. 

Galenowi udało się dokonać m.in. następujących odkryć:

• Wykonał dokładny opisu szkieletu, stawów, wiązadeł i mięśni.

• Ustalił, że w tętnicach i żyłach znajduje się krew, która tymi naczyniami doprowadzana jest do narządów.

• Wykazał we wszystkich narządach nerwy i ich powiązania z rdzeniem i mózgiem; rozróżnił również nerwy czuciowe od ruchowych.

• Jako diagnostyk na plan pierwszy wysuwał badanie tętna (rozróżniał 30 jego rodzajów) oraz moczu (uroskopia).

• Opisał dodatni wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój ciała.

• Usystematyzował wady postawy i jako pierwszy wprowadził terminy: scoliosis, kyphosis, lordosis.

• Twierdził, że zdrowie wymaga równowagi między czterema składnikami organizmu: śluzem, czarną żółcią, żółtą żółcią oraz krwią.

• Dokonał podziału substancji na maści, kremy, papki i płyny oraz wprowadził kosmetykę do świata medycyny.

W jego dziełach naliczono 473 środków leczniczych pochodzenia roślinnego. Postać leków (nalewki, wyciągi, odwary), metody ich zastosowania oraz terminologia łacińska, jakie wprowadził zachowały się do dnia dzisiejszego. Każdy lekarz zna preparaty galenowe czyli klasyczne leki pochodzenia roślinnego. Pisał też o etyce lekarskiej , podkreślając, że sztuka lekarska istnieje dla dobra ludzkiego, a nie dla zysku.