PRODUKCJA KONTRAKTOWA
 
Farmaceutyczno- Chemiczna Spółdzielnia Pracy „GALENUS”  zatrudnia doskonale wyszkolony personel fachowy, który zgodnie z postanowieniami zasad GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania)  jest świadomy ciążących na zakładzie obowiązków w trakcie przygotowania i wykonania produkcji kontraktowej.
Posiadamy nowoczesne pomieszczenia, spełniające wymogi GMP. Jesteśmy w stanie wykonać następujące operacje technologiczne dla nie jałowych  form mokrych i suchych:
 
1. Formy suche – granulaty, tabletki.
· Granulacja mokra
· Suszenie, przygotowanie do tabletkowania
· Tabletkowanie
· Pakowanie w fiolki
· Pakowanie w blistry miękkie i w blistry twarde
· Etykietowanie
· Pakowanie zbiorcze w kartony, zgrzewanie opakowań folią termokurczliwą
 
2. Formy mokre- zawiesiny, roztwory , syropy
· Przygotowanie formy leku
· Przygotowanie roztworu -  mieszanie
· Filtracja
· Rozdozowanie do opakowań jednostkowych
· Etykietowanie
· Pakowanie zbiorcze w kartony, zgrzewanie opakowań folią termokurczliwą
 
3. Dokumentacja związana z produkcją, analityka
 
Na życzenie klienta możemy przygotować dokumentację produkcyjna i laboratoryjną oraz podjąć się kontroli międzyoperacyjnej, badań stabilności oraz analiz w uzgodnionym zakresie.
 
4.        Przy dłuższej współpracy możliwe jest uruchomienie innych form suchych – zwłaszcza kapsułkowania i  powlekania