Firma Galenus prowadzi swoją działalność zwracając uwagę nie tylko na czynniki ekonomiczne, ale i społeczne oraz ekologiczne związane z produkcją leków. Stosujemy nowoczesne technologie, które zapewniają bezpieczeństwo produktów, pracowników oraz środowiska naturalnego.

Stale pracujemy nad rozwojem i udoskonalaniem nowych form technologicznych. Do ostatnich usprawnień należy zaliczyć m.in.:

  • unowocześnienie stacji oczyszczania wody i zwiększenie jej wydajności,

  • modernizację urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych,

  • nową linię produkcyjną do rozlewu form płynnych,

  • nowe urządzenia i aparaturę badawczą w laboratorium

  • nowy środek transportu leków.