Poczucie odpowiedzialności społecznej stanowi integralną część sposobu zarządzania firmy. Oznacza to przede wszystkim nieustanną dbałość o jakość i bezpieczeństwo naszych leków oraz warunki pracy ludzi, którzy związali swoje życie zawodowe z naszą firmą.

Galenus w swojej polityce rozwoju nie ustaje w działaniach unowocześniania warunków produkcji form stałych i płynnych oraz poszerzanie ich zakresu o nowe produkty. Chętnie współpracujemy również z kontrahentami w ramach produkcji na zlecenie. Możemy poszczycić się na tym polu sukcesami. Zleceniodawcy zawsze znajdują u nas fachowe doradztwo i perfekcyjne wykonanie powierzonych zadań w przystępnych cenach.

W ostatnim roku zainwestowaliśmy w unowocześnienie stacji oczyszczania wody i zwiększenie jej wydajności, modernizację urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych, nową linię produkcyjną do rozlewu form płynnych, nowe urządzenia i aparaturę badawczą w laboratorium oraz nowy środek transportu leków.