Nad bezpieczeństwem stosowania leków czuwa zespół farmaceutów i chemików współpracujący z lekarzami różnych specjalności.

Podstawowym celem naszej działalności jest zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta. Czynimy więc wszelkie starania, by nasz lek był gwarantem skutecznego działania przy minimalizacji ryzyka. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi pacjentów i lekarzy dotyczące naszych leków. Jeżeli pacjent stwierdzi u siebie działanie niepożądane naszego leku, które nie jest wymienione w ulotce – w każdej chwili może się skontaktować z nami, a najlepiej ze swoim lekarzem rodzinnym, który przekaże nam swoje sugestie i podzieli się uwagami.

W celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa terapii lekami naszej produkcji prowadzimy stały monitoring działań niepożądanych produkowanych leków, które są regularnie konfrontowane z doniesieniami krajowymi i zagranicznymi. Wszystkie doniesienia są rozpatrywane i w razie zaobserwowania nieprawidłowości kierujemy do lekarzy oraz pacjentów odpowiednie ostrzeżenia.

 
Laboratorium Kontroli Jakości, wyposażone w nowoczesną i wysokiej jakości aparaturę, dokładnie analizuje substancje czynne, które wchodzą w skład naszych produktów leczniczych. Metodyka badań analitycznych substancji jest zgodna ze standardami i kryteriami zawartymi w Farmakopei Europejskiej i Farmakopei Polskiej. Substancje aktywne będące składnikami leków są badane zgodnie z obowiązującym Prawem Farmaceutycznym, ściśle według zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia dokumentacji przed włączeniem ich do produkcji. Również zawartość substancji czynnych w produktach gotowych jest badana w każdej serii produktu metodami sprawdzonymi i zatwierdzonymi w Narodowym Instytucie Leków. Ważnym czynnikiem jest stosowanie metod badania zanieczyszczeń substancji czynnych najnowszymi metodami chromatograficznymi i kwalifikacja substancji spełniających wymagane standardy.