ul. Hutnicza 8
03-791 Warszawa

Sprzedaż
Marketing

tel./fax (22) 679 22 15
tel.       (22) 679 69 21

Dział techniczny
Zaopatrzenie

tel./fax (22) 678 26 01

Laboratorium
tel. (22) 678 25 19